SDH Záryby

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Novinky

Rok 2014 očima hasičů

Email Tisk PDF

Zásah proti vosám, 2014, Martinov

Rok 2014 byl pro zárybské hasiče víceméně ve znamení práce. Pomáhali jsme ostatním spolkům v obci, ale měli jsme i hasičské výjezdy v obci samotné. Začněme pěkně od začátku.

Tento rok naše jednotka zasahovala celkem pětkrát. Poprvé to bylo při hašení dřevostavby u Urbanů, kde zásah ve večerních hodinách byl ze všech nejtěžší. Poté jsme měli výjezdy k likvidaci vos v Martinově a následně sršňů v mateřské školce. Tento zásah byl taktéž složitý a to hlavně díky velkému počtu úlů rozesetých po celé půdě školky. Náš další zásah byl planý poplach, na který se do Záryb dostavilo několik jednotek z okolních měst. Poslední náš loňský výjezd byl k hořícím pneumatikám na kraji vesnice, u kterého naštěstí, tak jako u všech ostatních akcí, nebyl nikdo zraněn.

Naše jednotka se loni zúčastnila i dvou školení. V létě ve Staré Boleslavi, kde jsme byli proškoleni z různých činností hasičské práce a na podzim školení zdravovědy, které jsme uskutečnili společně se zárybským Sokolem pro širší veřejnost. Tyto školení nám předali neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.

Tak jako každý rok tak i loni jsme připravovali a pořádali buď sami nebo ve spolupráci s ostatními spolky v obci různé akce. Na jaře jsme se zapotili při sběru kovového odpadu, ale na druhou stranu radost z výtěžku, který jsme darovali na stavbu dětského hřiště, vše vyvážila. Mimo to jsme se zapojili i do samotné výstavby tohoto hřiště. Dlouhodobě nedílnou součástí naší činnosti je příprava hranice na pálení čarodějnic a s tím spojená i bezpečnost při konání této akce. V červnu jsme pořádali ve spolupráci s TJ Sokol dětský den, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. Ukázkou vyprošťování zraněného z auta a tradiční pěnou přispěli ke zpestření dětského dne pozvaní hasiči ze Staré Boleslavi a Brandýsa. Naší poslední akcí, kterou jsme ukončili rok 2014, bylo na Štědrý den zajištění Betlémského světla.

Abychom pořád jen nepracovali, měli jsme loni i odpočinkové činnosti, mezi které především patřili tři exkurze. Poprvé jsme měli zajištěnou prohlídku hasičárny ve Staré Boleslavi, kde nám místní hasiči ukázali svou techniku a vysvětlili nám požární postupy při různých situacích. Další velmi podobná exkurze, byla návštěva hasičské zbrojnice v Čelákovicích, na kterou jsme se jeli v rámci fyzické přípravy podívat na kolech. Třetí naše návštěva byla nejzajímavější, protože jsme navštívili ruzyňské letiště Václava Havla, kam se mnozí z nás podívali poprvé. Někteří z vás, si možná všimli změn vzhledu naší hasičské zbrojnice . Po léta propadlá podlaha již nesplňovala bezpečnostní předpisy a proto bylo nutné přistoupit k její rekonstrukci. Akce proběhla ve spolupráci obce a dobrovolných hasičů v době, kdy bylo naše hasičské vozidlo (Máňa) na generální opravě. Brigádní činností se nejen na opravě podlahy, ale i na údržbě celého objektu, podíleli mnoha hodinami naši členové, za což jim patří velké poděkování.

Aktivita našich dobrovolných hasičů je samozřejmě daleko širší , je třeba vzpomenout pořádání hasičských závodů o pohár starosty obce, účast na hasičských závodech v sousedním Křenku, práce s dětmi v kroužku mladých hasičů, za což patří poděkování Radkám Blanárovým. Rovněž jsme obci pomáhali při zalévání veřejné zeleně.

Chtěli bychom poděkovat obci za podporu, bez které by naše činnost nemohla být takto bohatá.

OHNI zmar

Aktualizováno: Pátek, 06 Únor 2015 17:45

Školení první pomoci 2014

Email Tisk PDF

Školení první pomoci, 23. listopadu 2014, Zárybská sokolovna

V neděli 23.11.2014 se uskutečnilo další v pořadí již druhé školení ve zdravovědě v naší obci. Tentokrát ve spolupráci Sokola Záryby s dobrovolnými hasiči. Na akci, která se konala v místní sokolovně se bohužel i přes veškeré snahy obou organizací jakkoli propagovat školení, dostavilo velmi málo lidí. Dozvěděli jsme se nové informace o ošetření různých druhů popálenin a omrzlin, dále rozdílné principy při ošetření tepenného a žilního krvácení a jiné zajímavé věci. Školitel, který nám vše přednášel, pracuje jako záchranář a uměl vše dobře vysvětlit. Na konci školení jsme si mohli vyzkoušet některé věci i v praxi jako bylo například zaškrcení rány škrtidlem, resuscitaci postiženého člověka, Heimlichův manévr a ošetření dítěte při dušení. Školení se všem zúčastněným moc líbilo a doufám, že se příští rok sejdeme ve větším počtu.

Aktualizováno: Středa, 17 Prosinec 2014 20:23

Školení hasičů 2014

Email Tisk PDF

Školení hasičů, 20. září 2014, Stará Boleslav

V sobotu 20.září se sbor dobrovolných hasičů ze Záryb zúčastnil školení hasičských jednotek které se opět konalo ve Staré Boleslavi.

Ale začněme pěkně od začátku, přípravy na školení probíhaly již týden před zahájením.

Opakovali jsme si různé druhy komunikace, práci v týmu, technické znalosti a první pomoc.

V sobotu se náš tým ve složení Petr Bača, Bohumil Cincibus, Lukáš Cincibus, Pavel Krtek, David Franc, Michal Kutílek a Pavel Škanta sešel v hasičárně. Tam jsme se převlékli do zásahových obleků a vyrazili do Staré Boleslavi, kde se konalo školení. Na místo jsme dorazili mezi prvními což jak se později ukázalo nám zkrátilo dobu čekání, protože jsme šli hned po nástupu na první stanoviště. Po příjezdu a nahlášení všech ostatních jednotek jsme byli informováni, že různé typy školení probíhají na více místech. Tři stanoviště se nacházely ve sportovním areálu Houštka, další tři v hasičárně ve Staré Boleslavi a poslední stanoviště bylo v obci Káraný.

První naše stanoviště bylo o nebezpečných látkách. Tady jsme byli zkoušeni z různých otázek týkajících se dekontaminace. Dále jsme vyjeli na stanoviště kde se kontrolovala zručnost strojníků. Na tomto místě jsme se dozvěděli jak se nově značí různé typy požárních vozidel a náš zkušený řidič Bohumil Cincibus si projel s hasicím vozem vyznačenou dráhu.

Na třech stanovištích v hasičárně jsme absolvovali simulovaný požár budovy se záchranou uvězněné osoby. Poté si strojníci i velitelé napsali kontrolní test a dále proběhla instruktáž v používání vysílaček.

Nakonec jsme se přesunuli na poslední dvě místa zpátky do Houštky. Tady jsme získali nové dovednosti ve slaňování a používání uzlů. Následně jsme probírali postup poskytnutí první pomoci člověku zasaženého elektrickým proudem.

Po splnění všech těchto zkoušek jsme se rozloučili a poděkovali pořádajícím hasičům. Určitě, se to všem líbilo tak jako mě a proto doufám že příští rok opět vyrazíme.

Aktualizováno: Pátek, 26 Září 2014 16:15

Strana 7 z 9

Nacházíte se zde: Novinky