SDH Záryby

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SDH Záryby

Dětský den 2016

Email Tisk PDF

Dětský den 2016

Každý rok se v Zárybech pořádají různé akce. Jedna z těchto akcí je i dětské sportovní odpoledne, které se letos konalo v sobotu 18.6.2016. Tuto činnost pořádal TJ Sokol Záryby ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Záryb. Pro všechny zúčastněné děti, které byly rozřazeny do několika věkových kategorií, se připravily různé soutěže jako například: jízda na kole, běh, skákání v pytlích atd.

Dětský den 2016

Poslední soutěží byl desetiboj, při kterém se postupně obcházela různá stanoviště, na kterých se plnily zajímavé úkoly, jako byly například: stříkání vody na terč, střelba ze vzduchovky, zatloukání hřebíků, hod míčkem na cíl atd. Na všechny výherce čekali medaile a zajímavé odměny. Během přestávky mezi soutěžemi bylo k vidění cvičení psovod. Dále se děti podívaly do kabiny bagru.

Dětský den 2016

Po všech soutěžích následovalo opékání buřtů a následné dovádění v pěně. Ta byla letos vylepšena o kropení dětí hadicí. Navíc se děti mohly vyřádit v nafukovacím hradě, který byl pro tento účel postaven na fotbalovém hřišti. Jelikož bylo krásné počasí a vše bylo dobře připraveno, mohu s jistotou tvrdit, že se dětský den všem líbil.

 

Aktualizováno: Pondělí, 19 Září 2016 18:36

Činnost zárybských hasičů v roce 2015

Email Tisk PDF

Činnost zárybských hasičů v roce 2015

Rok 2015 byl pro zárybské hasiče více ve znamení práce. Především různou pomocí spolkům v obci, ale i hasičskými výjezdy v obci samotné. Začněme, ale pěkně od začátku. Naše jednotka loni naštěstí vyjížděla pouze jednou a to k likvidaci divokých včel v Martinově, kterých bylo opět mnoho a ohrožovaly přilehlé domy v Martinově.

Mimo toho jsme se loni zúčastnili i zajímavého školení. Stalo se tak na podzim v Mělníku a Neratovicích, kde jsme byli proškoleni v užití dýchací techniky. Především z praktické části, která se konala v jednom z nejtěžších polygonů u nás, jsme získali neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.

Tak jako každý rok tak i loni jsme pořádali a připravovali buď sami, nebo ve spolupráci s ostatními spolky v obci různé zajímavé akce a brigády. Naší tradicí se už stala příprava hranice na pálení čarodějnic a s tím spojená i bezpečnost při konání této akce. V červnu jsme pořádali ve spolupráci s TJ Sokol dětský den, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. Ukázkou vyzvednutí výškové plošiny z auta a tradiční pěnou přispěli ke zpestření dětského dne pozvaní hasiči ze Staré Boleslavi a Brandýsa. Dále jsme vypomáhali s kropením povrchu před koňskými závody. V létě jsme byli požádáni místním fotbalovým klubem, k naplnění vodních nádrží, které používají k zalévání hřiště. Toto bylo zapotřebí z důvodů velkého tepla a s tím spojeného sucha. S podobným problémem jsme pomohli i myslivcům a zachránili tak v období veder kachny před uhynutím. Na podzim nás poprosil obecní úřad k odčerpání vody z místního rybníka, aby mohl být následně vyčištěn. Naší poslední akcí, kterou jsme ukončili rok 2015, bylo na Štědrý den zajištění Betlémského světla.

V roce 2015 jsme se zúčastnili mimo jiné i závodů v hasičském útoku ve Křenku, Konětopech a Dřísech kde jsme se více méně umístili na předních místech. Samozřejmostí bylo i pořádání domácích závodů, kterých se opět zúčastnil rekordní počet družstev. Z naší další činnosti je třeba ještě zmínit práci s dětmi v kroužku mladých hasičů, kteří loni zaznamenali také mnoho úspěchů na různých závodech. V těchto činnostech chceme pokračovat i v tomto roce.

Aktualizováno: Pátek, 18 Březen 2016 14:22

Dýchací technika

Email Tisk PDF

Dýchací technika

Jednotka požární ochrany ze Záryb se zúčastnil školení dýchací techniky, které se konalo o víkendu - 5. - 6. 9. 2015. Začněme ale pěkně od začátku. Od nového roku každá jednotka požární ochrany s místní působností (JPO5) musí mít ve svém vybavení dýchací techniku a zároveň její členové musejí být řádně proškoleni v jejím používání. Většina dobrovolných hasičských jednotek po celém středočeském kraji si proto začala obstarávat vše potřebné k zařazení dýchací techniky do své výbavy a Záryby nebyly žádnou výjimkou. Po zhodnocení naší finanční situace se velitel jednotky rozhodl, pro nákup dvou sad dýchací techniky od firmy Drager a dvou náhradních láhví.

Z OSH nám poslali informace o víkendovém školení pořádaném v Mělníku. Rozhodli jsme se, že z naší jednotky pojede na školení osm lidí. Bohužel někteří z nás se z různých důvodů nemohli v daném termínu zúčastnit. Proto na školení jeli pouze Pavel Krtek, Vašek Záhora, Václav Podskalský, Jiří Kalina a Michal Kutílek. Zbývající lidé se zúčastní dalšího školení na jaře 2016.

Vyrazili jsme brzy ráno, abychom měli nějakou časovou rezervu, jelikož školení se pořádalo v budově profesionálních hasičů z Mělníka. Po příjezdu a následném přijetí v přednáškové místnosti jsme byli překvapeni, kolik lidí se školení bude účastnit. Byly zde jednotky JPO3 i JPO5 ze všech koutů středočeského kraje. Po úvodu následovalo teoretické školení, které trvalo 10 hodin. Instruktor probíral všechno velmi podrobně, mimo jiné nás seznámil s povinnostmi nositelů DT vyplývajících z právních předpisů, s přípravou a kontrolou před použitím vzduchové DT a se zásadami užitím DT při zásahu. Z těchto informací jsme si měli v neděli napsat písemný test. Před ukončením teoretické části jsme se dozvěděli, že se praktická část bude konat v tréninkovém centru Spolana Neratovice.

Druhý den jsme ráno vyjeli do Neratovic. Na místě jsme se převlékli do zásahových obleků, sestavili a zkontrolovali jsme si své dýchací přístroje. Za občasného záblesku světla a zvukových efektů jsme v naprosté tmě prolézali labyrintem, který byl vytvořený z klecí. Postupně jsme šli vždy tři do polygonu, jelikož jsme měli pouze dva dýchací přístroje tak jsme byli namícháni s kluky z jiných jednotek. Ostatní mezi tím psali písemný test, který se skládal z 30 otázek. Někteří z nás labyrint prolezli rychle, některým to trvalo déle, ale všichni jsme to zvládli. Stejně tak jsme v pořádku prošli i písemným testem.

Po skončení praktické části jsme obdrželi osvědčení k používání DT.

Aktualizováno: Pondělí, 21 Prosinec 2015 18:25

Strana 7 z 16

Nacházíte se zde: Úvod