SDH Záryby

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SDH Záryby

Kovošrot 2017

Email Tisk PDF

Kovošrot 2017

Dne 18.3.2017 se pořádala brigáda z řady dalších činností SDH Záryb a to sběr kovového odpadu. Sraz na tuto akci byl v 9:00 u místní hasičárny. Náladu po ránu nám nezkazilo ani tak počasí, jako spíše lapkové, kteří se pokoušeli ukrást pro nás připravený železný šrot. Během dne se potom počasí trošku umoudřilo a tak jsme v pohodě nasbírali dva plné kontejnery. Na tuto akci tak, jako vždycky, přišla velká většina členů SDH a všem, kteří se účastnili patří náš dík. Sběr splnil hned dva účely. Jedním bylo naplnit naší nově zřízenou kasu, tak abychom mohli pro naše občany pořádat různé akce a druhým pak dobrý pocit, že jsme pomohli "uklidit" naší vesničku.

Aktualizováno: Pondělí, 08 Květen 2017 20:05

Činnost zárybských hasičů v roce 2016

Email Tisk PDF

Betlémského světlo 2016

Rok 2016 byl pro zárybské hasiče víceméně ve znamení práce. Především to byly hasičské výjezdy ale i různá pomoc spolkům v obci. Tento rok naše jednotka zasahovala celkem osmkrát. Poprvé to byla likvidace divokých včel v Martinově, které ohrožovaly přilehlé domy. Následoval zásah ve firmě Armogroup při kterém jsme opět měli co dočinění s nebezpečným hmyzem. Nejvíce výjezdů pak bylo během jednoho dne a to 28. 7. 2016. Jak každý ví, tento den se přehnala přes naši obec velmi silná průtrž mračen doprovázená silným vichrem. Vyjížděli jsme celkem pětkrát a to k spadlým stromům u hospody, u Křemela, u kynologického klubu, u horní bytovky a k následnému odčerpání vody ze sklepa rodinného domu. Sršni ohrožovali občany Záryb i v našem posledním zásahu roku 2016.

Naše jednotka se loni zúčastnila i třech zajímavých školení. V létě školení velitelů a strojníků v Mladé Boleslavi. Teoretické ale i praktické informace v používání vodního člunu, které nám bylo vysvětleno a ukázáno hasiči ze Staré Boleslavi v Zárybech na Labi. Nakonec školení od našeho velitele v nácviku tvorby dálkového vedení, které jsme si prakticky vyzkoušeli při zalévání místního fotbalového hřiště. Tyto školení nám předali neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.

Loni jsme opět pořádali nebo pomáhali s přípravami různých zajímavých akcí, které se u nás v obci konají. Dlouhodobě nedílnou součástí naší činnosti je příprava hranice na pálení čarodějnic, s kterou nám pomohli i mladší kluci z obce. V červnu jsme pořádali ve spolupráci s TJ Záryby a obcí baráčníků dětské sportovní odpoledne, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. V loňském roce, jsme také pořádali hasičskou zábavu v místní sokolovně a rok 2016 jsme ukončili pořádáním Betlémského světla.

Abychom pořád jen nepracovali, měli jsme loni i odpočinkové činnosti. Patřila mezi ně návštěva muzea ve Zbirohu a sraz hasičských trambusů v Dolní Poustevně.

Sraz hasičských trambusů v Dolní Poustevně.

Někteří z vás, si možná všimli změny naší hasičské zbrojnice. Po léta popraskané a začouzené vnitřní stěny byly v dezolátním stavu a potřebovaly zrekonstruovat. Brigádní činností se nejen na opravě stěn, ale i na údržbě celého objektu, podíleli mnoha hodinami naši členové, za což jim patří velké poděkování.

Aktivita našich dobrovolných hasičů je samozřejmě daleko širší, je třeba vzpomenout na pořádání červnových hasičských závodů o pohár starosty obce, účast na hasičských závodech v sousedním Křenku, práce s dětmi v kroužku mladých hasičů. Rovněž jsme fotbalovému oddílu pomáhali se zaléváním povrchu fotbalového hřiště a dohlíželi na konání hudebního koncertu v naší obci.

Na závěr mi dovolte poděkovat obci za celoroční podporu, bez které by naše činnost nebyla tak bohatá a doufat, že tato pomoc bude i v roce 2017.

Aktualizováno: Neděle, 05 Únor 2017 12:58

Rekonstrukce hasičárny 2016

Email Tisk PDF

Rekonstrukce hasičárny 2016

Sbor dobrovolných hasičů ze Záryb se postupně snaží zrekonstruovat celou hasičskou zbrojnici. Vše začalo v roce 2012 zateplením stropu. V roce 2014 následovala generální oprava podlahy a v letošním roce poslední úprava vnitřních stěn hasičárny.

Rekonstrukce hasičárny 2016

Jelikož práce bylo hodně, naplánovali jsme si celou akci do průběhu celého roku. Jako první jsme museli vystěhovat všechny věci z hasičárny, menší věci jsme uložili do zadní místnosti a pod přístřešek vedle hasičárny jsme uložili větší a objemnější. Poté následovala asi nejtěžší činnost z celé rekonstrukce a to oklepávání staré omítky ze zdí. Na tuto práci se nás scházelo vždy hodně, ale i tak to bylo velmi fyzicky náročné, ale hlavně se pracovalo v neskutečně prašném prostředí. Omítku jsme postupně oklepávali po čtyři víkendy koncem července a začátkem srpna. Když už jsme byli na samotné cihle došlo na postupný rozvod nové elektriky. Veškerou tuto práci provedl ve svém volnu Robert Krejčí, kterému za zvládnuté dílo patří velké poděkování. Poté už konečně následovalo nahození omítky a štukování, na které jsme si pozvali pana Plívu s panem Krejčíkem, kteří zvládli nahodit všechny stěny za necelý týden. Následovalo penetrování a 2x malování celé hasičské zbrojnice. Nakonec jsme přidělali zásuvky, světla a další elektrozařízení.

Vnitřek hasičárny v novém kabátku bude k vidění v sobotu 24.12.2016 od 10:30 hodin na Betlémském světle. Tímto bychom vás chtěli jménem celého SDH na tuto akci srdečně pozvat.

Aktualizováno: Úterý, 29 Listopad 2016 19:58

Strana 6 z 16

Nacházíte se zde: Úvod