SDH Záryby

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SDH Záryby

16. ročník v požárním útoku „O pohár OÚ Záryby“ a 1. ročník Memoriálu Bohumila Cincibuse

Email Tisk PDF

Ohlédnutí za domácími závody: 16. ročník v požárním útoku „O pohár OÚ Záryby“ a 1. ročník Memoriálu Bohumila Cincibuse

V letošním roce jsme na místním fotbalovém hřišti pořádali již 16. ročník závodů v požárním útoku a to v sobotu 1. 6. 2019. K pohárové soutěži navíc přibyl 1. ročník Memoriálu Bohouška Cincibuse, kde se soutěžilo o putovní pohár v obou kategoriích. Ten si mohlo odvést družstvo žen nebo mužů s nejlepším součtem časů z obou útoků.

Letos jsme přípravy vzali velmi zodpovědně a každý, kdo se pravidelně zúčastňuje schůzí SDH mohl pomalu od začátku letošního roku na každé schůzi slyšet něco k domácím závodům. O to víc nás potom zamrzelo, když k nám netradičně přijelo soutěžit tak málo sborů. Situace je ale taková, že jezdí všeobecně méně družstev, než bývalo zvykem.

Z ostatních sborů k nám přijeli 3 mužská družstva a 2 družstva žen. My jsme na domácí závody nasadili jedno družstvo mužů, posílených o nadějného sprintera s přesnou muškou – Milana Šťastného a nechybělo ani družstvo žen, složené z pomalu již zasloužilých členek – alespoň oproti ostatním ženským družstvům jsme byly, mírně řečeno, daleko za věkovým limitem. Výsledkem našeho snažení byl úctyhodný výkon, který mužům zajistil bramborovou příčku a ženy po 5ti leté pauze „vybojovaly“ bronz! Ano, z opačného pohledu jsme sice skončili všichni poslední, ale ani to nám nezkazilo náladu a závody jsme si užili až do konce (a hlavně potom), o čemž jste se nakonec mohli sami přesvědčit, pokud jste nás přišli podpořit.

Závody proběhly celkově v poklidu, počasí nám vyšlo (až moc), nikdo neutrpěl žádnou újmu ani zranění a proto je myslím, lze hodnotit kladně. Po ukončení závodů jsme ještě předali dary našim jubilantům a následně pořídili společné foto do kroniky.

Velké díky patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a pomáhali při přípravách, v průběhu závodů i po nich. Letos jsme díky Michalovi Královi měli lépe zajištěnou tu stranu hřiště, kde závodníci startují a to díky rozvedenému rozhlasu, který pro nás Michal profesionálně připravil. Velké díky i Pavlu Brejchovi za poskytnutí potřebného materiálu! Z rozhlasu se po celý průběh závodů ozýval perfektní komentář našeho časoměřiče a moderátora – Jirky Kutílka, díky čemuž všichni věděli vše potřebné.

Ale nejenom díky těmto třem mušketýrům vše dopadlo tak, jak mělo. Závody jsou výsledkem usilovné práce všech členů, kteří zajišťovali vše potřebné, ať už jde o dovoz pohárů a terčů, přípravu dráhy, doplňování vody, nebo o skvělou práci v roli rozhodčích, které se jako každoročně ujala rodina Kutílkových a Záhorových doplněná mou krásnou kulatou sestřičkou se schovaným „Emilem“ v bříšku, která vše podstivě zaznamenávala do výsledkových listin. Nejenom nad nimi potom stála a střežila je naše dvorní zdravotnice Martina Kalinová, která pomohla každému, kdo potřeboval – díky Martino!

V neposlední řadě děkujeme i Vám všem ostatním – TJ Záryby za propůjčené prostory udržovaného hřiště, Dance s Milánkem a dalším, kteří nás napojili a nakrmili a všem Zárybákům, kteří se na nás přišli podívat – vy všichni máte podíl na atmosféře, která na závodech byla! Děkujeme a těšíme se za rok, kdy se na nás doufejme, přijdete podívat zase.

Ohni zmar.

Radka Blanárová, starostka SH ČMS - SDH Záryby

Železná neděle

Email Tisk PDF

SDH – „ŽELEZNÁ NEDĚLE“

Dne 6.4.2019 se pořádala brigáda z řad dalších činností SDH Záryb a to sběr kovového odpadu. Tato událost byla výjimečná především tím, že výtěžek šel na transparentní účet, z kterého se bude financovat nové hasičské auto. Sraz byl v 8:00 u místní hasičské zbrojnice. Jelikož se nás sešlo hodně, rozdělili jsme se na dvě skupiny, které sbírali odpad v různých částech vesnice. Měli jsme jedno přepravní auto a jeden traktor s valníkem. Za zapůjčení techniky bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Rosickému a obecnímu úřadu. Celý den bylo příjemné počasí a tak se nám podařilo celkem rychle sebrat šrot z celé obce. Protože jsme nestačili odvozit všechen železný odpad ještě ten den, tak jsme ho složili na dvoře obecního úřadu. Následující pracovní dny nám pan Hrodek přistavil kontejnery, které po naplnění odvezl do sběrny v Brandýse nad Labem. I jemu patří naše poděkování. Nás samozřejmě těší nejen to, že jsme za odpad dostali zhruba 40.000Kč, které použijeme už na zmiňovaný nákup hasičského auta, ale také, že jsme napomohli k ochraně životního prostředí, tím že železný šrot neskončil někde v příkopě a nebo v lese.

Bc. Michal Kutílek

Aktualizováno: Sobota, 04 Květen 2019 09:53

Odborná příprava JSDH Záryby

Email Tisk PDF

Odborná příprava velitelů a strojníků JSDH Záryby

Dne 13. dubna někteří naši členové jednotky vyrazili na školení odborné přípravy do Staré Boleslavi, které bylo pořádané naší domovskou stanicí HZS Mladá Boleslav. Celkem se školení zúčastnilo celkem asi 40 jednotek, ale i přesto bylo školení dobře zorganizované a celkem to na stanovištích odsýpalo.

Absolvovali jsme celkem 8 stanovišť a to:

Vyprošťování osob za ztížených podmínek - na tomto stanovišti jsme zasahovali v dýchací technice a zachraňovali jsme osobu ze zakouřeného prostoru. Jednalo se o 80kg figurínu a museli jsme ji snést z druhého patra. Abychom si to natrénovali, cvičně jsme museli figurínu odnést zpět, aby mohli zasahovat i naši kolegové z dalších jednotek.

Spojení – zde jsme vyzkoušeli spojení s našimi přenosnými radiostanicemi. Na stanovišti byl zřízen mobilní převaděč, který se používá, když je třeba pokrýt větší prostor pro mobilní radiostanice, například při vyhledávání osob v terénu.

Teoretická příprava – na tomto stanovišti jsme psali test znalostí, kdy jsme všichni uspěli

Fyzická příprava – fyzickou přípravu jsme prověřili v garáži HZS Stará Boleslav

Školení první pomoci – zde jsme diskutovali především nad tématem zastavení krvácení o ověřili si znalosti jak postupovat.

Jízda zručnosti – mezi kužely v lesním terénu jsme prověřili připravenost naší techniky. Úkolem byl slalom a couvání do stísněného prostoru.

Školení na nebezpečné látky – na této zastávce jsme se dozvěděli postupovat v případě styku s nebezpečnými látkami.

Sání – toto stanoviště se nacházelo u Labe a mělo prověřit připravenost jednotky na sání vody z přírodního zdroje. Předvedli jsme připravenost plovoucího čerpadla a odjeli na stanici HZS Stará Boleslav, kde jsme předali prezenční listinu a školení ukončili.

Školení pro nás bylo velice přínosné, protože bylo praktické a mohli jsme se pobavit s kolegy profesionály. U některých stanovišť jsme se i pěkně zapotili a proto jsme odjížděli domů s dobrým pocitem.

Ohni zmar Bc. Lukáš Cincibus Velitel družstva JSDH Záryby

Strana 1 z 16

Nacházíte se zde: Úvod